سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

امکان فروش زیر ۲۰۰ کیسه وجود ندارد

معاملات فیزیکی

نام کالا
نماد
تالار
تولید کننده
نوع قرارداد
قیمت پایانی میانگین 
ارزش معامله (هزارریال)
پایین ترین
بالاترین
قیمت پایه عرضه
حجم عرضه
تقاضا
حجم قرارداد
واحد
عرضه کننده
کارگزار
نوع ارز
سیمان تیپ2 GSCC-CEMENT2B-00 تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز نقدی (مچینگ) 5,806 2,903,000 5,806 5,806 5,806 0 500 500 تن صنایع سیمان گیلان سبز بورس بهگزین ریال
سیمان تیپ2 NAC-CEMENT2B-00 تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند نقدی (مچینگ) 6,427 642,700 6,427 6,427 6,427 0 100 100 تن صنایع سیمان نهاوند بورس بهگزین ریال
سیمان مرکب/کیسه50 ZATC-CEMENTPM-50L-00 تالار سیمان سیمان زاوه تربت نقدی (مچینگ) 4,794 2,876,400 4,794 4,794 4,794 0 600 600 تن سیمان زاوه تربت مبین سرمایه ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 GHCO-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان قائن نقدی (مچینگ) 5,607 6,167,700 5,607 5,607 5,607 0 1,100 1,100 تن شرکت سیمان قاین صبا تأمین ریال
سیمان تیپ2 GHCO-CEMENT2B-00 تالار سیمان سیمان قائن نقدی (مچینگ) 4,565 2,282,500 4,565 4,565 4,565 0 500 500 تن شرکت سیمان قاین صبا تأمین ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 KHAC-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان خمسه نقدی (مچینگ) 6,081 1,581,060 6,081 6,081 6,081 0 260 260 تن سیمان خمسه فارابی ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 NAC-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند نقدی (مچینگ) 6,081 1,824,300 6,081 6,081 6,081 0 300 300 تن صنایع سیمان نهاوند بورس بهگزین ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 HGC-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان هگمتان نقدی (مچینگ) 7,205 3,602,500 7,205 7,205 7,205 0 500 500 تن سیمان هگمتان مبین سرمایه ریال
سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 HGC-CEMENTPOLI-50L-00 تالار سیمان سیمان هگمتان نقدی (مچینگ) 4,794 239,700 4,794 4,794 4,794 0 50 50 تن سیمان هگمتان مبین سرمایه ریال
سیمان تیپ 5 GHCO-CEMENT5B-00 تالار سیمان سیمان قائن نقدی (مچینگ) 4,387 2,719,940 4,387 4,387 4,387 0 620 620 تن شرکت سیمان قاین صبا تأمین ریال
سیمان تیپ2 SGHC-CEMENT2B-00 تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب نقدی (مچینگ) 6,809 1,702,250 6,809 6,809 6,809 0 250 250 تن صنایع سیمان سامان غرب بانک پاسارگاد ریال
سیمان تیپ 5/کیسه50 SGHC-CEMENT5-50L-00 تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب نقدی (مچینگ) 7,269 1,453,800 7,269 7,269 7,269 0 200 200 تن صنایع سیمان سامان غرب بانک پاسارگاد ریال
وکیوم باتوم BORC-OAVBSB-00 تالار حراج باز پالایش نفت بندرعباس نقدی (مچینگ) 100,200 200,400,000 100,200 100,200 100,200 0 2,000 2,000 تن پالایش نفت بندرعباس بانک رفاه کارگران ریال
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LPC-LD2102TX00RP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 315,272 6,935,984 315,272 315,272 315,272 0 22 22 تن پتروشیمی لاله مفید ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 PGOC-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان پیوند گلستان نقدی (مچینگ) 6,555 655,500 6,555 6,555 6,555 0 100 100 تن سیمان پیوند گلستان بورس بهگزین ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 TCC-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان تهران نقدی (مچینگ) 7,812 1,562,400 7,812 7,812 7,812 0 200 200 تن سیمان تهران مبین سرمایه ریال
سیمان تیپ2 AAK-CEMENT2B-00 تالار سیمان سیمان آذر آبادگان خوی نقدی (مچینگ) 6,205 2,792,250 6,205 6,205 6,205 0 450 450 تن کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی آگاه ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 SHCO-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان شاهرود نقدی (مچینگ) 6,555 12,454,500 6,555 6,555 6,555 0 1,900 1,900 تن سیمان شاهرود صبا تأمین ریال
سیمان تیپ2 GAC-CEMENT2B-00 تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا نقدی (مچینگ) 4,474 223,700 4,474 4,474 4,474 0 50 50 تن مجتمع سیمان غرب آسیا حافظ ریال
سیمان مرکب/کیسه50 GAC-CEMENTPM-50L-00 تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا نقدی (مچینگ) 5,047 605,640 5,047 5,047 5,047 0 120 120 تن مجتمع سیمان غرب آسیا حافظ ریال
پلی وینیل کلراید S65 IPC-PVCS65PP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 310,120 6,822,640 310,120 310,120 310,120 0 22 22 تن پتروشیمی بندر امام آرمون بورس ریال
روغن پایه 180N TORC-BO180NB-00 تالار فرآورده های نفتی پالایش نفت تبریز نقدی (مچینگ) 248,530 6,213,250 248,530 248,530 248,530 0 25 25 تن پالایش نفت تبریز آرمون بورس ریال
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 JPC-HD52518PP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 242,773 10,682,012 242,773 242,773 242,773 0 44 44 تن پتروشیمی جم صبا جهاد ریال
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 تالار فرآورده های نفتی پالایش نفت تهران (تندگویان) نقدی (مچینگ) 72,492 39,145,680 72,492 72,492 72,492 0 540 540 تن پالایش نفت تهران سینا ریال
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 255,200 22,457,600 255,200 255,200 255,200 0 88 88 تن پتروشیمی بندر امام بهمن ریال
الکیل بنزن خطی BISP-LABB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بیستون نقدی (مچینگ) 448,570 44,857,000 448,570 448,570 448,570 0 100 100 تن پتروشیمی بیستون بانک ملت ریال
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA SHPC-LLD0209AAWP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 305,937 30,593,700 305,937 305,937 305,937 0 100 100 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LPC-LD2102TX00WP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 315,272 20,807,952 315,272 315,272 315,272 0 66 66 تن پتروشیمی لاله مفید ریال
الکیل بنزن خطی ICII-LABB-00 تالار پتروشیمی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران نقدی (مچینگ) 448,570 201,856,500 448,570 448,570 448,570 0 450 450 تن سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بانک صنعت و معدن ریال
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 TJPC-DSBR1712MMP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی تخت جمشید نقدی (مچینگ) 463,776 140,245,862/4 463,776 463,776 463,776 0 302/4 302/4 تن صنایع پتروشیمی تخت جمشید مفید ریال
سیمان تیپ2 PGOC-CEMENT2B-00 تالار سیمان سیمان پیوند گلستان نقدی (مچینگ) 5,994 2,697,300 5,994 5,994 5,994 0 450 450 تن سیمان پیوند گلستان بورس بهگزین ریال
سیمان تیپ 2/کیسه50 FICO-CEMENT2-50L-00 تالار سیمان سیمان فیروزکوه نقدی (مچینگ) 7,303 2,921,200 7,303 7,303 7,303 0 400 400 تن تولیدی سیمان فیروزکوه بانک ملی ریال
سیمان تیپ2 HGC-CEMENT2B-00 تالار سیمان سیمان هگمتان نقدی (مچینگ) 6,803 680,300 6,803 6,803 6,803 0 100 100 تن سیمان هگمتان مبین سرمایه ریال
سیمان تیپ 5/کیسه50 GHCO-CEMENT5-50L-00 تالار سیمان سیمان قائن نقدی (مچینگ) 5,489 548,900 5,489 5,489 5,489 0 100 100 تن شرکت سیمان قاین صبا تأمین ریال
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 JPC-LLD235F6PP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 305,937 6,730,614 305,937 305,937 305,937 0 22 22 تن پتروشیمی جم صبا جهاد ریال
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 305,937 7,342,488 305,937 305,937 305,937 0 24 24 تن پتروشیمی مهاباد توازن بازار ریال
استایرن منومر PPCO-OASTYB-00 تالار حراج باز پتروشیمی پارس نقدی 315,333 151,359,840 315,333 315,333 315,333 768 480 480 تن پتروشیمی پارس بانک کشاورزی ریال
استایرن منومر PPCO-OASTYB-00 تالار حراج باز پتروشیمی پارس نقدی 315,333 597,871,368 315,333 315,333 315,333 3,672 1,896 1,896 تن پتروشیمی پارس بانک کشاورزی ریال
استایرن منومر PPCO-OASTYB-00 تالار حراج باز پتروشیمی پارس نقدی (مچینگ) 315,333 151,359,840 315,333 315,333 315,333 0 480 480 تن پتروشیمی پارس بانک کشاورزی ریال
وکیوم باتوم IKRC-OAVBB-00 تالار حراج باز پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند نقدی 0 95,400 10,000 0 0 تن پالایش نفت امام خمینی شازند بانک رفاه کارگران ریال
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص KPC-OAPMDIB-00 تالار حراج باز پتروشیمی کارون سلف 875,000 126,000,000 860,000 880,000 626,180 144 252 144 تن پتروشیمی کارون بانک سامان ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 0 20,391,000 0/001 0 0 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
دی اتیل هگزانول SHPC-OAEHB-00 تالار حراج باز پتروشیمی شازند نقدی 308,544 339,398,400 308,544 308,544 308,544 1,100 1,100 1,100 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 18,368,000 18,368,000 18,368,000 18,368,000 20,391,000 0/001 0/001 0/001 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
وکیوم باتوم SORC-OAVBB-00 تالار حراج باز پالایش نفت شیراز نقدی 100,200 50,100,000 100,200 100,200 100,200 3,000 3,500 500 تن پالایش نفت شیراز آرمون بورس ریال
میلگرد 22تا32-A3 AZF-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی آذر فولاد امین نقدی 157,277 22,647,888 156,973 157,429 150,692 144 504 144 تن صنایع آذر فولاد امین آگاه ریال
میلگرد 14تا20-A3 AZF-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی آذر فولاد امین نقدی 157,535 56,712,576 157,247 158,350 150,692 360 1,128 360 تن صنایع آذر فولاد امین آگاه ریال
ناودانی 14 WAS-PTIOOO000-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد البرز غرب نقدی 170,569 17,056,850 170,329 170,808 166,589 100 200 100 تن مجتمع فولاد البرز غرب آگاه ریال
میلگرد 18 و 20 – A3 SMC-MRNNEEA3B-00 تالار صنعتی صبا فولاد زاگرس سلف 156,128 68,696,320 156,128 156,128 150,692 440 1,782 440 تن صبا فولاد زاگرس اقتصاد بیدار ریال
میلگرد 14تا20-A3 PSAC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی پرشین فولاد آریا سلف 154,935 170,428,500 154,935 154,935 150,692 1,100 1,606 1,100 تن پرشین فولاد آریا اقتصاد بیدار ریال
میلگرد 8-A2 FSIC-LRENNA2B-00 تالار صنعتی فولاد سپهر ایرانیان نقدی 163,511 17,986,210 163,500 163,555 150,692 110 660 110 تن فولاد سپهر ایرانیان اقتصاد بیدار ریال
نبشی 3 FSIC-EA003000-00 تالار صنعتی فولاد سپهر ایرانیان نقدی 166,203 18,282,286 165,801 166,811 165,801 110 154 110 تن فولاد سپهر ایرانیان اقتصاد بیدار ریال
میلگرد 14تا20-A3 SJS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان نقدی 150,692 644,208,300 150,692 150,692 150,692 5,000 4,825 4,275 تن مجتمع جهان فولاد سیرجان ارگ هومن ریال
میلگرد 22تا32-A3 SJS-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان نقدی 150,692 233,572,600 150,692 150,692 150,692 2,000 1,775 1,550 تن مجتمع جهان فولاد سیرجان ارگ هومن ریال
میلگرد 12-A3 HSSC-LRNNEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب سلف 150,692 25,316,256 150,692 150,692 150,692 504 792 168 تن ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
ناودانی 10 SNH-PTGOOO000-00 تالار صنعتی صنایع تولیدی نورد گرم فلز سلف 165,898 16,589,800 165,898 165,898 165,898 200 100 100 تن صنایع تولیدی نورد گرم فلز توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 14تا20-A3 SSC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه نقدی 157,339 1,104,205,102 157,339 157,339 150,692 7,018 17,358 7,018 تن صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه سی ولکس ریال
میلگرد 22 و 25 و 32 SSC-HREENEA3B-00 تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه نقدی 151,286 452,648,394 151,129 152,200 150,692 2,992 4,004 2,992 تن صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه سی ولکس ریال
میلگرد 14تا20-A3 AKS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد امیرکبیرخزر سلف 156,119 58,388,506 156,119 156,119 150,692 374 1,298 374 تن آبادسازان سپهر راستین مبین سرمایه ریال
نبشی 4 FNT-EA005000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 165,801 4,145,025 165,801 165,801 165,801 200 25 25 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
نبشی 5 FNT-EA007000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 165,801 4,145,025 165,801 165,801 165,801 200 25 25 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 14تا20-A3 AKST-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند نسیه 150,692 692,881,816 150,692 150,692 150,692 5,126 6,798 4,598 تن فولاد کاوه اروند سی ولکس ریال
تیرآهن 14 ZBS-MBENN03E-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب سلف 161,286 23,225,184 161,286 161,286 161,286 3,312 144 144 تن مجتمع فولاد ظفر بناب توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 12-A3 AKST-LRNNEA3B-00 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند نقدی 155,135 156,996,466 154,229 155,959 150,692 1,012 5,126 1,012 تن فولاد کاوه اروند سی ولکس ریال
میلگرد 14تا20-A3 KSCO-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر سلف 155,558 171,114,174 155,200 155,911 150,692 1,100 1,386 1,100 تن تولیدی فولاد سپید فراب کویر نهایت نگر ریال
میلگرد سنگین 25،32-A3 AKST-HRNENEA3B-00 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند نقدی 150,692 66,304,480 150,692 150,692 150,692 2,618 968 440 تن فولاد کاوه اروند سی ولکس ریال
میلگرد 22تا32-A3 KSCO-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر سلف 150,692 6,630,448 150,692 150,692 150,692 440 484 44 تن تولیدی فولاد سپید فراب کویر نهایت نگر ریال
میلگرد 14تا20-A3 ZBS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب نقدی 161,139 92,815,968 161,111 161,779 150,692 576 2,616 576 تن مجتمع فولاد ظفر بناب توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 10,8-A2 ZBS-LREENA2B-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب نقدی 166,061 35,869,224 165,859 166,119 150,692 216 1,704 216 تن مجتمع فولاد ظفر بناب توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 14تا20-A3 ASC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد آذربایجان سلف 157,819 173,600,900 157,819 157,819 150,692 1,100 1,958 1,100 تن فولاد آذربایجان سی ولکس ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 BMIS-MRENEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سلف 150,692 96,141,496 150,692 150,692 150,692 726 704 638 تن مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق فارابی ریال
میلگرد 22 و 28 -A3 BMIS-HRENENA3B-00 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سلف 150,692 16,576,120 150,692 150,692 150,692 286 286 110 تن مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق فارابی ریال
میلگرد 14تا20-A3 SHS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد شاهرود نقدی 155,891 542,500,896 155,500 157,099 150,692 3,480 5,712 3,480 تن فولاد شاهرود امین سهم ریال
میلگرد 14تا20-A3 KSO-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان سلف 156,623 785,619,120 156,499 158,259 150,692 5,016 21,456 5,016 تن مجتمع فولاد خراسان راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
میلگرد 14تا20-A3 HSSC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب سلف 150,692 21,699,648 150,692 150,692 150,692 504 144 144 تن ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
نبشی 5 ANT-EA007000-00 تالار صنعتی آذرنبش تبریز نقدی 165,000 10,890,000 165,000 165,000 165,000 66 66 66 تن آذر نبش تبریز نگاه نوین ریال
میلگرد 22تا28-A3 KDTS-HREEENA3B-00 تالار صنعتی فولاد خرمدشت تاکستان سلف 151,009 49,832,970 151,009 151,009 150,692 330 770 330 تن فولاد خرمدشت تاکستان بانک صنعت و معدن ریال
میلگرد 14تا20-A3 BIMC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب سلف 154,798 217,956,112 154,769 154,888 150,692 1,408 3,674 1,408 تن مجتمع فولاد صنعت بناب پارسیان ریال
میلگرد 18 و 20 – A3 KDTS-MRNNEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد خرمدشت تاکستان سلف 150,859 106,204,384 150,801 151,169 150,692 704 1,144 704 تن فولاد خرمدشت تاکستان بانک صنعت و معدن ریال
میلگرد 22تا32-A3 BIMC-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب سلف 155,159 95,577,944 155,159 155,159 150,692 616 1,672 616 تن مجتمع فولاد صنعت بناب پارسیان ریال
میلگرد 14تا20-A3 FAAS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد عتیق آذر سهند سلف 152,889 117,724,530 152,889 152,889 150,692 770 1,540 770 تن فولاد عتیق آذرسهند نگاه نوین ریال
ناودانی 6 NFK-PTDOOO000-00 تالار صنعتی نورد فولاد خاوران نسیه 172,649 21,581,125 172,649 172,649 172,649 300 125 125 تن نورد فولاد خاوران بانک آینده ریال
ناودانی 8 NFK-PTFOOO000-00 تالار صنعتی نورد فولاد خاوران نسیه 172,649 21,581,125 172,649 172,649 172,649 300 125 125 تن نورد فولاد خاوران بانک آینده ریال
تیرآهن 14و16 ESC-MBEEN03E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 166,060 389,576,277 165,938 166,247 164,400 2,346 5,589 2,346 تن ذوب آهن اصفهان توسعه سرمایه دنیا ریال
تیرآهن 14 ESC-MBENN03E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 169,222 260,770,872 168,700 170,100 164,400 1,541 5,060 1,541 تن ذوب آهن اصفهان بانک صنعت و معدن ریال
تیرآهن 14 و 18 ESC-MBENE03E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 164,723 166,699,285 164,210 166,088 163,200 1,012 3,634 1,012 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
ناودانی 10 NFK-PTGOOO000-00 تالار صنعتی نورد فولاد خاوران نسیه 172,649 25,897,350 172,649 172,649 172,649 300 150 150 تن نورد فولاد خاوران بانک آینده ریال
تیرآهن 14 تا 18 ESC-MBEEE03E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 163,200 319,056,000 163,200 163,200 163,200 2,461 2,921 1,955 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
تیرآهن 18-14 نیمه سبک ESC-MBEEE50E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 163,340 330,600,597 163,200 164,009 163,200 2,024 5,727 2,024 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
میلگرد متوسط 16، 18، 20 ESC-MRNEEEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 155,851 155,851,000 155,589 156,899 149,535 1,000 5,025 1,000 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
میلگرد 14تا20-A3 ESC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 154,417 285,671,950 153,899 154,558 149,535 1,850 5,825 1,850 تن ذوب آهن اصفهان نهایت نگر ریال
میلگرد 22تا28-A3 ESC-HREEENA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 149,987 224,980,900 149,835 150,539 149,535 1,500 4,650 1,500 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
میلگرد 14تا20-A3 YSC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد سلف 150,692 13,260,896 150,692 150,692 150,692 2,200 704 88 تن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد نگاه نوین ریال
ناودانی 12 YAS-PTHOOO000-00 تالار صنعتی فولاد الماس یزد نسیه 174,355 17,435,500 174,111 174,599 167,100 100 325 100 تن فولاد الماس یزد بانک آینده ریال
ناودانی 14 YAS-PTIOOO000-00 تالار صنعتی فولاد الماس یزد نسیه 174,349 17,434,900 174,099 174,599 167,100 100 325 100 تن فولاد الماس یزد بانک آینده ریال
ورق سرد B AWS-CS21101-00 تالار صنعتی فولاد غرب آسیا سلف 246,235 738,704,500 245,789 247,959 213,191 3,000 7,750 3,000 تن فولاد غرب آسیا دانایان ریال
میلگرد 14 تا 18 -A3 ESC-MREEENA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 155,779 233,668,000 155,539 156,199 149,535 1,500 6,625 1,500 تن ذوب آهن اصفهان بورس بهگزین ریال
ناودانی 16 YAS-PTJOOO000-00 تالار صنعتی فولاد الماس یزد نسیه 174,999 17,499,900 174,999 174,999 167,100 100 275 100 تن فولاد الماس یزد بانک آینده ریال
تیرآهن 14و16 WSC-MBEEN03E-00 تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد غرب سلف 158,200 170,856,000 158,200 158,200 158,200 1,704 1,080 1,080 تن مجتمع جهان فولاد غرب اردیبهشت ایرانیان ریال
میلگرد 14,16-A3 SFJ-MREENNA3B-00 تالار صنعتی سیما فولاد جهان سلف 150,692 151,897,536 150,692 150,692 150,692 1,008 1,032 1,008 تن سیما فولاد جهان اردیبهشت ایرانیان ریال
شمش طلا 999 MGCO-GOLD999-089 تالار طلا طلای موته نقدی 0 20,391,000 0/001 0 0 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران سی ولکس ریال
میلگرد 14,20-A3 GSC-MRENNEA3B-00 تالار صنعتی صنایع نورد فولاد گلستان سلف 150,692 212,174,336 150,692 150,692 150,692 1,408 4,224 1,408 تن صنایع نورد فولاد گلستان توانا ریال
بیلت مسی CSP-CB00OO-00 تالار صنعتی شرکت صنایع مس شهید باهنر سلف 2,258,487 6,775,461 2,258,487 2,258,487 2,258,487 40 3 3 تن صنایع مس شهید باهنر صبا تأمین ریال
تیرآهن 14 ALIS-MBENN03E-00 تالار صنعتی فولاد البرز ایرانیان نقدی 161,399 20,174,875 161,399 161,399 160,028 125 325 125 تن پردیس زرین ایرانیان حافظ ریال
میلگرد 14تا20-A3 ALIS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد البرز ایرانیان نقدی 154,319 77,159,400 154,299 154,331 150,692 500 3,225 500 تن پردیس زرین ایرانیان حافظ ریال
خاک روی ALZC-ZS-00 تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران نقدی 91,620 91,620,000 91,620 91,620 91,620 15,000 1,000 1,000 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران بانک صنعت و معدن ریال
خاک روی ALZC-ZS-00 تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران نقدی 46,741 23,370,500 46,741 46,741 46,741 6,000 500 500 تن تهیه و تولید مواد معدنی ایران بانک صنعت و معدن ریال
میلگرد 22 و 28 -A3 GSC-HRENENA3B-00 تالار صنعتی صنایع نورد فولاد گلستان سلف 150,692 89,511,048 150,692 150,692 150,692 594 1,782 594 تن صنایع نورد فولاد گلستان توانا ریال
تیرآهن 14و16 نیمه سبک ESC-MBEEN50E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف 164,517 177,842,463 164,307 164,999 163,200 1,081 6,831 1,081 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
زایلین مخلوط IPC-XYLENEMIXB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام نقدی 281,338 112,535,200 281,338 281,338 281,338 800 400 400 تن پتروشیمی بندر امام توسعه فردا ریال
زایلین مخلوط IPC-XYLENEMIXB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 281,338 33,760,560 281,338 281,338 281,338 0 120 120 تن پتروشیمی بندر امام توسعه فردا ریال
بنزن BSPC-BENZENEB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بوعلی سینا نقدی 292,104 438,156,000 292,104 292,104 292,104 1,500 1,500 1,500 تن پتروشیمی بوعلی سینا سهم آشنا ریال
منو اتیلن گلایکول MRV-MEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید نقدی 119,174 74,483,750 119,174 119,174 119,174 1,300 850 625 تن پتروشیمی مروارید صبا تأمین ریال
منو اتیلن گلایکول MRV-MEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید نقدی (مچینگ) 119,174 35,752,200 119,174 119,174 119,174 0 300 300 تن پتروشیمی مروارید صبا تأمین ریال
دی اتیلن گلایکول MRV-DEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید نقدی 143,664 10,774,800 143,664 143,664 143,664 650 200 75 تن پتروشیمی مروارید صبا تأمین ریال
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری سلف 275,637 154,356,720 275,637 275,637 275,637 1,000 580 560 تن پتروشیمی نوری تامین سرمایه نوین ریال
آروماتیک سنگین BPC-HEARB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری نقدی 297,894 11,915,760 297,894 297,894 297,894 500 40 40 تن پتروشیمی نوری تامین سرمایه نوین ریال
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 KRD-LD2420F8WP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 315,272 7,566,528 315,272 315,272 315,272 0 24 24 تن پتروشیمی کردستان سهم آشنا ریال
بنزن IPC-BENZENEB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام نقدی 0 292,104 300 0 0 تن پتروشیمی بندر امام توسعه فردا ریال
نبشی 10 ASCO-EA015000-00 تالار صنعتی نورد آریان فولاد نقدی 0 165,801 3,000 0 0 تن نورد آریان فولاد بانک تجارت ریال
نبشی 12 ASCO-EA017000-00 تالار صنعتی نورد آریان فولاد نقدی 0 165,801 3,000 0 0 تن نورد آریان فولاد بانک تجارت ریال
نبشی 10 ABZ-EA015000-00 تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا نقدی 0 165,801 3,000 0 0 تن ذوب آهن آریان بوئین زهرا بانک تجارت ریال
نبشی 12 ABZ-EA017000-00 تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا نقدی 0 165,801 3,000 0 0 تن ذوب آهن آریان بوئین زهرا بانک تجارت ریال
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 LOR-HD6040PP-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان نقدی 0 242,773 120 48 0 تن پتروشیمی لرستان سهم آشنا ریال
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی فن آوران سلف 148,512 178,214,928 143,555 150,000 131,783 1,200 1,488 1,200 تن پتروشیمی فن آوران صبا تأمین ریال
نبشی 6 LAE-EA009000-00 تالار صنعتی پارت نورد لاهور نقدی 0 165,801 50 0 0 تن پارت نورد لاهور آگاه ریال
نبشی 10 LAE-EA015000-00 تالار صنعتی پارت نورد لاهور نقدی 0 165,801 50 0 0 تن پارت نورد لاهور آگاه ریال
میلگرد 14تا20-A3 FROJ-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب سلف 0 150,692 660 264 0 تن مجتمع فولاد روهینا جنوب بانک ملت ریال
میلگرد 22تا32-A3 FROJ-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب سلف 0 150,692 220 110 0 تن مجتمع فولاد روهینا جنوب بانک ملت ریال
نبشی 6 NYZ-EA009000-00 تالار صنعتی نورد یاوران زنجان نقدی 0 171,498 200 0 0 تن نورد یاوران زنجان توازن بازار ریال
نبشی 5 SSM-EA007000-00 تالار صنعتی صبا فولاد منظومه نقدی 0 165,801 594 0 0 تن صبا فولاد منظومه اقتصاد بیدار ریال
میلگرد 14تا20-A3 SJS-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان نقدی (مچینگ) 150,692 109,251,700 150,692 150,692 150,692 0 725 725 تن مجتمع جهان فولاد سیرجان ارگ هومن ریال
میلگرد 22تا32-A3 SJS-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان نقدی (مچینگ) 150,692 67,811,400 150,692 150,692 150,692 0 450 450 تن مجتمع جهان فولاد سیرجان ارگ هومن ریال
میلگرد طول کوتاه 18 و 20 – A3 SMC-MRNNEEA3BN-00 تالار صنعتی صبا فولاد زاگرس نقدی 0 146,171 44 0 0 تن صبا فولاد زاگرس اقتصاد بیدار ریال
میلگرد 10,8-A2 HSSC-LREENA2B-00 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب سلف 155,922 67,358,088 154,229 156,510 150,692 432 1,272 432 تن ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
میلگرد 12-A3 HSSC-LRNNEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب سلف (مچینگ) 150,692 50,632,512 150,692 150,692 150,692 0 336 336 تن ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
میلگرد طول کوتاه 16 تا 20 FROJ-MRAKFFA3BN-00 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب سلف 0 146,171 66 0 0 تن مجتمع فولاد روهینا جنوب بانک ملت ریال
ناودانی 10 SNH-PTGOOO000-00 تالار صنعتی صنایع تولیدی نورد گرم فلز سلف (مچینگ) 165,898 4,147,450 165,898 165,898 165,898 0 25 25 تن صنایع تولیدی نورد گرم فلز توسعه سرمایه دنیا ریال
نبشی 6 FNT-EA009000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 0 165,801 300 0 0 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
نبشی 7 FNT-EA011000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 0 165,801 100 0 0 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
نبشی 8 FNT-EA013000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 0 165,801 200 0 0 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
نبشی 10 FNT-EA015000-00 تالار صنعتی فولاد ناب تبریز نقدی 0 165,801 200 0 0 تن فولاد ناب تبریز توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 14تا20-A3 AKST-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند نسیه (مچینگ) 150,692 79,565,376 150,692 150,692 150,692 0 528 528 تن فولاد کاوه اروند سی ولکس ریال
تیرآهن 14 و 18 ZBS-MBENE03E-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب سلف 0 161,286 7,608 0 0 تن مجتمع فولاد ظفر بناب توسعه سرمایه دنیا ریال
میلگرد 22تا32-A3 KSCO-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر سلف (مچینگ) 150,692 59,674,032 150,692 150,692 150,692 0 396 396 تن تولیدی فولاد سپید فراب کویر نهایت نگر ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 KSCO-MREEEEA3BN-00 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر سلف 0 146,171 110 110 0 تن تولیدی فولاد سپید فراب کویر نهایت نگر ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 KSCO-HREEEEA3BN-00 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر سلف 0 146,171 44 44 0 تن تولیدی فولاد سپید فراب کویر نهایت نگر ریال
میلگرد 22 و 25 NMI-HREENNA3B-00 تالار صنعتی کیهان نورد مهام ایرانیان سلف 0 150,692 396 0 0 تن کیهان نورد مهام ایرانیان سی ولکس ریال
میلگرد متوسط 16، 18، 20 NMI-MRNEEEA3B-00 تالار صنعتی کیهان نورد مهام ایرانیان سلف 0 150,692 924 0 0 تن کیهان نورد مهام ایرانیان سی ولکس ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 BMIS-MRENEEA3B-00 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سلف (مچینگ) 150,692 13,260,896 150,692 150,692 150,692 0 88 88 تن مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق فارابی ریال
نبشی 8 ZYSF-EA013000-00 تالار صنعتی مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر نقدی 0 157,000 100 0 0 تن مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر کاریزما ریال
میلگرد 22 و 28 -A3 BMIS-HRENENA3B-00 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سلف (مچینگ) 150,692 16,576,120 150,692 150,692 150,692 0 110 110 تن مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق فارابی ریال
کریستال ملامین KHP-MCJ-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی خراسان نقدی 472,972 144,256,460 472,972 472,972 472,972 500 305 305 تن پتروشیمی خراسان صبا تأمین ریال
میلگرد 14تا20-A3 HSSC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب سلف (مچینگ) 150,692 7,233,216 150,692 150,692 150,692 0 48 48 تن ذوب آهن تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ریال
کریستال ملامین OPCO-MCJ-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی ارومیه نقدی 472,972 18,918,880 472,972 472,972 472,972 70 40 40 تن پتروشیمی ارومیه ایساتیس پویا ریال
PDA TAR TIOC-PDATARB-00 تالار فرآورده های نفتی نفت ایرانول تهران نقدی 87,500 88,725,000 87,500 87,500 87,500 1,014 1,014 1,014 تن نفت ایرانول صبا تأمین ریال
نبشی 4 ANT-EA005000-00 تالار صنعتی آذرنبش تبریز نقدی 0 168,000 66 0 0 تن آذر نبش تبریز نگاه نوین ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 BIMC-MREEEEA3BN-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب سلف 0 146,172 132 0 0 تن مجتمع فولاد صنعت بناب پارسیان ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 BIMC-HREEEEA3BN-00 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب سلف 0 146,172 66 0 0 تن مجتمع فولاد صنعت بناب پارسیان ریال
لوب کات سبک IORC-LUBECUTLB-00 تالار فرآورده های نفتی پالایش نفت اصفهان نقدی 158,098 3,952,450,000 158,098 158,098 158,098 25,000 25,000 25,000 تن پالایش نفت اصفهان اقتصاد بیدار ریال
نبشی 4 KABS-EA005000-00 تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان نسیه 0 171,783 500 1,000 0 تن صنایع فولاد کبکان بانک آینده ریال
نبشی 3 KABS-EA003000-00 تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان نسیه 0 171,783 500 1,000 0 تن صنایع فولاد کبکان بانک آینده ریال
نبشی 4 NMFC-EA005000-00 تالار صنعتی نورد مقاطع فولادی نقدی 0 174,005 150 150 0 تن نورد مقاطع فولادی بانک آینده ریال
نبشی 6 RSS-EA009000-00 تالار صنعتی نورد فولاد صدرا نقدی 0 165,801 50 100 0 تن نورد فولاد صدرا بانک آینده ریال
میلگرد 22تا32-A3 FAAS-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی فولاد عتیق آذر سهند سلف 0 150,692 330 330 0 تن فولاد عتیق آذرسهند نگاه نوین ریال
ناودانی 8 NFK-PTFOOO000-00 تالار صنعتی نورد فولاد خاوران نسیه (مچینگ) 172,649 8,632,450 172,649 172,649 172,649 0 50 50 تن نورد فولاد خاوران بانک آینده ریال
تیرآهن 14 تا 18 ESC-MBEEE03E-00 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) 163,200 82,579,200 163,200 163,200 163,200 0 506 506 تن ذوب آهن اصفهان صبا تأمین ریال
میلگرد 14تا20-A3 YSC-MREEEEA3B-00 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد سلف (مچینگ) 150,692 129,293,736 150,692 150,692 150,692 0 858 858 تن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد نگاه نوین ریال
میلگرد 22تا32-A3 YSC-HREEEEA3B-00 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد سلف 0 150,692 660 0 0 تن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد نگاه نوین ریال
تیرآهن 16 و 18 YSC-MBNEE03E-00 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد سلف 0 156,956 2,002 2,046 0 تن نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد نگاه نوین ریال
وکیوم باتوم IORC-VBB-00 تالار فرآورده های نفتی پالایش نفت اصفهان سلف 99,308 993,080,000 99,308 99,308 99,308 10,000 10,000 10,000 تن پالایش نفت اصفهان مفید ریال
قیر 6070 PPZ-BI6070B-00 تالار فرآورده های نفتی پترو پالایش خورشید زاگرس نقدی 0 107,500 100 0 0 تن پترو پالایش خورشید زاگرس مبین سرمایه ریال
منومر وینیل استات SHPC-VAMB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 521,578 5,737,358 521,578 521,578 521,578 0 11 11 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
منومر وینیل استات SHPC-VAMB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 521,578 109,009,802 521,578 521,578 521,578 506 209 209 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
منو اتیلن گلایکول SHPC-MEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 119,174 117,982,260 119,174 119,174 119,174 1,067 990 990 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
منو اتیلن گلایکول SHPC-MEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 119,174 9,176,398 119,174 119,174 119,174 0 77 77 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
منو اتیلن گلایکول SHPC-MEGKG-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 131,670 5,451,142/6 130,999 132,899 119,174 41/4 87/4 41/4 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
دی اتیلن گلایکول SHPC-DEGB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 146,738 20,983,545 145,999 147,147 143,664 143 253 143 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
دی اتیلن گلایکول SHPC-DEGKG-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 143,664 1,321,708/8 143,664 143,664 143,664 23 18/4 9/2 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
دی اتیلن گلایکول SHPC-DEGKG-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 143,664 1,321,708/8 143,664 143,664 143,664 0 9/2 9/2 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
دی اتانول آمین SHPC-DEAB-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی 268,415 29,525,650 268,415 268,415 268,415 110 110 110 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
بیلت مسی CSP-CB00OO-00 تالار صنعتی شرکت صنایع مس شهید باهنر سلف 0 2,258,487 40 0 0 تن صنایع مس شهید باهنر صبا تأمین ریال
دی اتانول آمین SHPC-DEAFG-00 تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند نقدی  0 268,415 52/8 0 0 تن پتروشیمی شازند بانک ملی ریال
نمایش 1 تا 200 از 237 ردیف رکورد در صفحه
آخرین بروز رسانی: 1401/04/23 – 20:00:01